Photo credit: Robert Couse-Baker http://bit.ly/1RsnTNc
Photo credit: Robert Couse-Baker http://bit.ly/1RsnTNc

Allerede da jeg la ut forslaget til sammenheng mellom Olympiatoppens pulssoner og Coggans wattsoner for to uker siden satt jeg med en magefølesle.

Og den sa at estimatet for wattverdien i sone 1, 2, 3 osv. lå på en reelt lavere intensitet enn pulsverdiene i de samme sonene.

Etter litt testing har både Wattkodens medlemmer og jeg selv fått bekreftet at dette nok var korrekt – å følge wattverdiene ga en lettere økt enn å følge pulsanbefalingene.

Svært viktig for optimalt treningsutbytte

Intensiteten på økta avgjør belastningen på kroppen og også graden av treningsstimulans. Det hjelper veldig lite med verdens best planlagte treningprogram dersom treningen i realiteten medfører en annen belastning enn det som var planlagt.

Hvis et slikt misforhold mellom plan og praksis får skje over tid øker risikoen for overtrening, feiltrening og dårligere treningsutbytte enn hva du burde fått.

Fordi presisjon i intensiteten er et så viktig tema har jeg gjort litt mer research på dette. Her oppdaget jeg at andre har gjort jobben med å sammenlikne puls og watt før meg. Og disse “andre” er ingen ringere enn en samling av verdens fremste eksperter på forskning og praksis innen sykkeltrening.

Disse “nye” verdiene er hentet fra oversiktsartiklen “Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon – Teori og praksis”, som er utarbeidet av fagfolk på Høgskolen i Lillehammer, Olympiatoppen og Norges Cykleforbund.

Jeg har oppdatert min artikkel “Slik konverterer du fra puls til watt” hvor du nå kan finne de nye wattverdiene og intensitetssonene.

Jeg kommer til å oppdatere alle treningsprogrammene med disse verdiene neste uke. Det er også disse intensitetssonene og verdiene jeg vil legge til grunn for det videre oppsettet i programmene fremover.

Husk at du kan diskutere wattverdiene og pulssonene i denne forumtråden.

Leave a comment

Your email address will not be published.