Bedre kjørestyrke med med høyere utnyttelsesgrad

Vo2 maks og anaerob terskel er to mye omtalte begrep i idrettsverden. En god forståelse av disse egenskapene kan hjelpe deg et stykke på veien mot å trene riktig. Det er likevel et tredje begrep som kanskje har enda større praktisk nytteverdi, og som kanskje ikke er like godt kjent blant amatørsyklister. Utnyttelsesgrad. Hvor mye … Continue reading Bedre kjørestyrke med med høyere utnyttelsesgrad