Sjokolade

Kanskje har du allerede lest de mange artiklene om studien som viser at mørk sjokolade gir bedre oksygenopptak.

Men, betyr dette at du nødvendigvis vil sykle bedre? Det er lett å la seg lede dit hen av sitater som:

A new study suggests that eating a small amount of dark chocolate could boost your riding speed.

Cyclingweekly.co.uk

For å finne svaret på om du faktisk ender opp med å sykle fortere, la oss ta en titt på hvordan denne studien ble utført.

Forskning 02

Dark chocolate supplementation reduces the oxygen cost of moderate intensity cycling

I denne studien fra 2015 undersøkte man effekten av mørk sjokolade på energiomsettingen hos ni moderat trente menn (1).

I løpet av 14 dager fikk forsøkspersonene et daglig tilskudd på 40 gram mørk eller hvit sjokolade i kosten. Før og etter de 14 dagene ble de testet i blant annet VO2 maks (på sykkel), gassutveklingsterskel og 2 min makstest (sykkel).

I dette forsøket fungerte forsøkspersonene som sine egne kontroller. Det innebærer at de 2 uker etter forsøket gjentok dette på nytt, men da med den andre sjokoladevarianten de enda ikke hadde fått. Deretter fulgte en ny runde med testing.

Etter 2 uker med mørk sjokolade var VO2 maks 6% bedre enn ved start. Dette var også 6% bedre enn med hvit sjokolade.

Wattproduksjon ved 80% av gassutvekslingsterskelen steg fra 163 til 197W etter inntak av mørk sjokolade. Dette var 11% større økning enn ved hvit sjokolade, der watten økte til 177.

Med mørk sjokoladegruppa økte distansen syklet i løpet av 2 min fra 1367 til 1606 meter. Dette var en 13% større økning med hvit sjokolade, som økte til 1419.

 

Spennende, men…

Flere svakheter i studien

Ja, disse mennene syklet tilsynelatende fortere. Men studien har åpenbare svakheter.

For det første hadde studien få deltakere (kun ni). Det gjør resultatene mindre pålitelige.

For det andre var den fysiske formen til disse forsøkspersonene nokså moderat, målt i sykkelsammenheng (gjennomsnitlig VO2 maks på 42 ml/kg/min). Det er vanskelig å vite hvordan resultatene ville sett ut for bedre trente utøvere.

For det tredje er det ingen ting i studien som antyder at disse menneskene var syklister.

Til sist oppnådde ikke forskjellen i VO2 maks-økning mellom mørk og hvit sjokolade statistisk signifikans. Dette betyr at det er noe mer usikkert om forskjellen skyldes selve sjokoladen, eller om den skyldes andre tilfeldigheter.

Hvordan kan sjokolade potensielt virke?

Mørk sjokolade inneholder stoffer som heter flavanoler. Disse har vist seg å stimulere tilgjengeligheten av nitrogenoksid (NO). NO virker igjen på en rekke funksjoner, deriblant muskelkontraksjon i karveggene og endotelcellene i karveggene som medvirker til oksygentransport (2-3).

I en studie fra 2014 demonstrerte man hvordan mørk sjokolade forbedret glukoseverdiene i blodet på lavintensiv sykling sammenliknet med tilsvarende mengder karbohydratinntak uten kakaostoff (4).

Derimot hadde disse glukoseverdiene ingen effekt på maksimal temposykling mot slutten av en lang rolig økt.

I en interessant studie fra 2011 fant man at 40 gram mørk sjokolade to ganger daglig resulterte i økt mobilisering av frie fettsyrer under 90 minutter rolig sykling (5).

Ved en makstest til utmattelse etter økta varte mørk sjokolade-gruppa i 398 sekunder mot 374 sekunder i kontrollgruppa. Disse resultatene var derimot ikke statistisk signifikante. Siden det her ikke var foretatt noen baseline-test før forsøket blir det vanskelig å tillegge disse resultatene stor betydning.

Ta-med-hjem beskjed

Det finnes forskning som dokumenterer at mørk sjokolade inneholder stoffer som synes å påvirke energiomsetning og utholdenhet.

Dessverre finnes det enda ikke bevis for at dette er overførbart til direkte prestasjonsfremming for godt trente syklister.

Enn så lenge bør nok forskningen tolkes dit hen at at mørk sjokolade i beste fall kan gi deg en marginal effekt på utholdenheten. Men, skal du først spise søtsaker så er jo ikke mørke sjokoladen noe dumt valg.

 

Referanser:

  1. Patel RK et al. Dark chocolate supplementation reduces the oxygen cost of moderate intensity cycling. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2015;12:47
  2. Holt RR et al. Chocolate consumption and platelet function. JAMA, 2002;287(17):2212–13.
  3. Sudarma V et al. Effect of Dark Chocolate on Nitric Oxide Serum Levels and Blood Pressure in Prehypertension Subjects. Acta Med Indones. 2011;43(4):224–8.
  4. Stellingwerff T et al. The effect of acute dark chocolate consumption on carbohydrate metabolism and performance during rest and exercise. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 2014;39
  5. Allgrove J et al. Regular dark chocolate consumption’s reduction of oxidative stress and increase of free-fatty-acid mobilization in response to prolonged cycling. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2010

Leave a comment

Your email address will not be published.