En hjørnesten for utvikling

Albert Einstein sa en gang:

“Definisjonen på sinnsyke er å gjøre det samme om igjen og om igjen og forvente et annet resultat.”

Man skulle neste tro han snakket om trening. Å gjøre den samme treningen uke ut og uke inn vil med sikkerhet føre til stagnasjon av utviklingen din.

Kroppen er konstruert slik at jo bedre fysisk kapasitet du får, jo større treningsstimulans kreves for å oppnå ytterligere fremgang.

For å sikre kontinuerlig utvikling av din kjørestyrke bør du i løpet av sesongen sørge for:

  • progresjon i antall treningstimer
  • progresjon i typen treningsøkter

Får du til dette er du godt på vei mot bedre resultater. Dessverre gir dette likevel ingen garanti for at fremgangen vil fortsette til neste år.

Faktum er et mange ryttere står på et kapasitetsmessig stedet hvil år etter år. Fordi de mangler den siste viktige brikken i puslespillet.

De-trening gir to steg frem og to tilbake

Fysisk kapasitet er ferskvare som svinner hen hvis den ikke holdes ved like.

Når du først har utviklet et høyt oksygenopptak og god terskelwatt er det jo synd å kaste kjørestyrken ut vinduet med det samme. Likevel er det denne fella svært mange ryttere går i.

Rønnestad og kolleger så i 2014 på hva som skjer med kapasiteten hos godt trente syklister mellom sesonger (SJMSS 2014).

Stagnasjon med “vanlig” overgangstrening mellom sesonger

Én gruppe trente et klassisk opplegg med en 8 uker lang overgangsperiode mellom sesongene [denne bestod av rolig trening]. Deretter fulgte 16 uker med forberedelser inn mot neste sesong [med langturer, terskeltrening og høyintensiv intervalltrening].

I løpet av de første 8 ukene fikk rytterne dårligere utholden kapasitet. Så betydelig var denne forandringen at det tok de neste 16 ukene med sesongforberedelser å komme tilbake til det samme nivået de avsluttet forrige sesong på.

Forbedring med intervaller i overgangstreningen

Den andre gruppa trente 8 uker med én høyintensiv intervalløkt hver 7-10. dag, og resten rolig trening. Dette etterfulgt av de samme 16 ukene sesongforberedelser som den første gruppa.

Med én intervalløkt hver 7-10. dag opprettholdt gruppe 2 sin kapasitet gjennom den 8 uker lange overgangsperioden. Dette tillot rytterne å bruke de neste 16 ukene med sesongforberedelsene til å forbedret kapasiteten i forhold til forrige sesong.

Poenget er at det du foretar deg i de to månedene etter sesongslutt langt på vei avgjør hvilket nivå du er på neste år. Og én ukentlig økt med intervaller ser ut til å gi deg kontinuiteten som behøves for ikke å tape kapasitet.

Progresjon og kontinuitet

De to nøkkelordene som sikrer at du blir en bedre sykkelrytter både inn mot sesongen og fra år til år er progresjon og kontinuitet.

Det er ikke nødvendigvis vanskelig å sikre progresjon og kontinuitet i ditt treningsarbeide. Men det krever litt planlegging og vilje til gjennomføring. Dette er sannsynligvis en medvirkende faktor til at utøvere som har en klar plan for treningen sin gjerne har større sannsynlighet for å oppnå sine mål.

Har du enda ikke laget en konkret plan for sesongen som kommer er det ikke for sent å begynne planleggingen.

 

Tidligere artikler i denne serien:

#1 Finn rett mengde rolig og hard trening

#2 Vitenskapen om terskeltrening

Leave a comment

Your email address will not be published.