FTP-watt-per-kilo-2

Jeg fikk et godt spørsmål på Wattkodens facebookside for en stund siden. Dette var så interessant at flere sikkert vil ha interesse av svaret. Derfor kommer dette i bloggformat.

“Hva er en anstendig mengde watt per kilo kroppsvekt over en times maksimal kjøring? Hva har proffene, og hva er et bra resultat for en turrytter (på rulle)?”

Hva er FTP?

Det som er etterspørres ovenfor er i praksis veldig nært det som kalles Functional Threshold Power (FTP).  FTP defineres av forfatterne Allen og Coggan som (1):

“FTP is the highest power that a rider can maintain in a quasi-steady state for approximately one hour without fatiguing.”

Den innlysende måten å bestemme din FTP er selvsagt å kjøre en makstest over nøyaktig 60 minutter. Og deretter bestemme gjennomsnittswatt og watt per kilo av denne. En oftere brukt test er derimot 20 minutters maksimal innsats. Denne testen krever mindre av måte tid og psyke. Trekker du fra 5% av gjennomsnittswatten på denne testen viser erfaring at du kommer veldig nært din 60 minutters FTP.

Hvor god er din FTP?

Allen og Coggen presenterer følgende FTP-verdier for syklister på toppnivå, med synkende ferdighetsnivå (angitt i Watt per kilo):

  • Verdensklasse – 6.04
  • Eksepsjonell – 5.51
  • Glimrende – 4.98
  • Veldig god – 4.44
  • God – 3.82
  • Moderat – 3.29
  • Noe trent – 2.75
  • Utrent – 2.22

Shoot for the stars! Nå vet du hvor lista ligger til din neste FTP-test 🙂

 

PS! FTP brukes ofte som utgangspunkt for styring av intensitet på treningen. Nyere studier har derimot vist at denne praksisen ikke er helt uproblematisk.

Referanser:

  1. Allen H og Coggan A. Training and racing with a power meter. 2. utg. Velo Press, Boulder, Colorado 2010.