Treningsprogram og intensitetssoner 1.0

Er du lei av å stadig vekk måtte regne ut puls- og wattverdiene dine i de respektive intensitetssonene? Eller av at disse endres hver gang du har kjører en ny FTP-test?

Det var en av Wattkodens lesere, Bjørn Færaas også. Derfor lagde han dette excel-arket som gir deg puls og wattverdier i de respektive intensitettsonene. Alt du trenger gjøre er å legge inn din makspuls og FTP-verdi.

Dokumentet kommer også med et enkelt oppsett for å sette opp ditt eget treningsprogram.

Verdt å merke seg

Et par ting du bør være klar over:

  • Referanseverdiene til pulssonene er hentet fra Olympiatoppens intensitetssoner
  • Referanseverdiene for wattsoner er hentet fra Coggans FTP-baserte intensitetssoner
  • For deg som ønsker å regne ut puls ved å trekke fra pulsreserve er dette enkelt ved å endre verdien for “hvilepuls” fra 0 til din hvilepuls.
  • For deg som bruker Wattkodens treningsprogram, merk at sonene i dette skjemaet avviker noe fra anbefalingene til Rønnestad og kolleger som benyttes i Wattkodens program. Disse verdiene kan lett erstattes i excelarket for å matche Wattkodens program.

Hatten av og bøttevis med kred til Bjørn som umiddelbart sa seg villig til å dele dette med Wattkodens lesere.

Vi takker og bukker, Bjørn!

Last ned excelarket (.xlsx)

 

Flere artikler som denne:

Hvordan måler din FTP seg mot verdensstjernene?

Sesongens første FTP-test: Har en jobb å gjøre

Leave a comment

Your email address will not be published.