Redusert bentetthet hos syklister

Utholdenhetsidrett er gjerne ansett som en helsefremmende aktivitet. Og i det store og det hele bidrar nok sykkelsporten til langt mer god helse enn den gjør skade. Likevel viser forskningen at syklister er særlig utsatt for redusert skjeletthelse i form av lav bentetthet. Denne tilstanden viser seg å være såpass vanlig at det er vel …