Treningen som ga ekstrem utvikling hos norsk elitesyklist

Hvordan får du testverdiene til en 37 år gammel rytter fra høyt nivå til verdensklasse-sjiktet på bare et år? I en ny studie demonstrerer Rønnestad og Hansen hvordan man oppnådde oppsiktsvekkende kapasitetsutvikling hos en norsk rytter ved å legge om fra “klassisk” sykkeltrening til en mer aktiv bruk av forskningsbaserte treningsmetoder (1). En vitenskapelig tilnærming til å …