Intervaller: 4, 8 eller 16 minutter?

Valg av intervallform er for mange en evig hodepine. Bør du prioritere lange intervaller i sone 3, korte intervaller i sone 5 eller noe midt i mellom? Denne studien fra Seiler og kolleger sammenliknet effekten av intervalløktene 4×4 min, 4×8 min og 4×16 min over 7 uker (1). Resultatene tegner et interessant bilde av effekten …

4 treningsprinsipper du bør kjenne til

Det er ikke alltid lett å finne soleklare svar på hva som er den beste sykkeltreningen ved å lete i forskningen. Men én ting har blitt krytsallklart for meg etter at jeg begynte å sette meg skikkelig inn i litteraturen om trening for syklister – det er veldig mye mer til effektiv sykkeltrening enn terskeltrening …